Projektledning

Projekt är en vanlig arbetsform i våra verksamheter och att leda projekt är en profession i sig

Som projektledare behöver du behärska många olika förmågor. Vi har mångårig erfarenhet i att agera projektledare och utveckla projektmognaden i organisationen. Exempelvis ren struktur, så som projektmodeller, system och metodiker för exempelvis tid-och omfattningsstyrning, riskhantering och intressenthantering. En annan del av förmågan sitter i att ha tydliga roller och mandat i projektet, så att styrgrupp, beställare, projektledare och projektmedarbetare vet vad deras roller innebär och vem som ansvarar för vad. En väldigt viktig del av projektförmågan finns också i att kunna utöva ett bra ledarskap och att skapa förutsättningar för att högpresterande team kan utvecklas, det gäller alla roller inom projekt.

Nästan alla projekt som genomförs idag innebär någon form av förändring som behöver göras för att få ut rätt effekt. Därför är det också väldigt viktigt att alla roller har god insikt i förändringsledning samt förmåga att utöva detta.

Vi är certifierade projekt och förändringsledare där vi utvecklar alla delar av projektförmågan i en organisation. Alltifrån projektmodeller, metodiker och strukturer till att utveckla era medarbetare för den roll de ska ta i projekten. Ledord för oss att uppnå framgångsrika projekt är förmågan att situationsanpassa för att passa just era projekt. Med flera årtiondens erfarenhet från projektledning vet vi vad som krävs för att lyckas med detta.

Prety young cheerful office worker with crossed arms looking at you in working environment among colleagues

Förändringsledning

Vi lever i en tid med många parallella förändringar i våra verksamheter. Ofta kräver dessa förändringar att människor förändrar sina arbetssätt, inställning eller beteenden, för att förändringen ska få den effekt som vi önskar. Dessa människor kan vara våra medarbetar och chefer, men kan också vara våra kunder eller andra intressenter. Många initiativ, förändringar och projekt misslyckas med att nå sina tänkta effekter för att man inte lyckas få till dessa mänskliga förändringar. Förändringsledning handlar om att leda dessa beteendeförändringar. Verksamheter har under många år arbetar strukturerat med projektledning och att planera för att genomföra olika delmoment i ett projekt för att skapa resultat med rätt tid, kostnad och innehåll. Förändringsledning är inte så olikt projektledning. Mycket av samma struktur krävs, men fokus är på att planera och genomföra insatser för att skapa medvetenhet, engagera och involvera de människor som påverkas av en förändring. Det finns många bra verktyg och metoder för att arbeta med förändringsledning. Vi är PROCI certifierade förändringsledare med mångårig erfarenhet av att stötta organisationer inom förändringsledning. Vi arbetar med allt från högsta ledningen till projektledare, projektmedlemmar och medarbetare som påverkas av förändringen, för att skapa bästa fundament för att driva förändringen hela vägen i mål.