Om oss

Vi utvecklar organisationer genom att se helheten!

Vi på ProPulsion skapar genomförandekraft hos våra kunder. Det gör vi genom att etablera flexibla och hållbara strukturer med coachande förhållningssätt, som frigör organisationens och medarbetarnas fulla potential.

Från nöjd till engagerad och motiverad

ProPulsions starkaste värdegrund är att ledningen ska verka i framtiden och bakgrunden samtidigt som våra medarbetare verkar i nutiden. Detta innebär att det är våra medarbetare som driver och utvecklar ProPulsion operativt utifrån ledningens övergripande mål och ramar.

Med denna omvända företagsstruktur har vi byggt en kultur där korta beslutsvägar och engagerade medarbetare gör att ProPulsion ständigt utvecklas och förändras. Varje medarbetare är en viktig kugge som får ProPulsion att ständigt verka framåt. Delaktigheten i att tillsammans utveckla våra processer och standarder har gjort oss till ett sammansvetsat team som strävar mot samma vision.

Coachning skapar drivkraft

ProPulsion arbetar aktivt med coachning i alla led för att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare. Gemensamt skapar vi utvecklingsmål och handlingsplaner både för medarbetare och vår verksamhet. Vi ser hela människan och anpassar oss till medarbetarens förutsättningar för att bibehålla en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi är mycket stolta över vår kultur och våra engagerade medarbetare som tillsammans steg för steg utvecklar ProPulsion och sig själva! Tillsammans bygger vi vårt chefslösa och innovativ företag.