Coachning

Från nöjd till engagerad och motiverad –vänd på pyramiden och skapa genomförandekraft!

Vi jobbar med coachning i alla led, vilket skapar medvetenhet kring vilken utvecklingspotential det finns hos både den enskilda individen så väl som i verksamheten. Gemensamt tar vi fram tydliga handlingsplaner för utvecklingen, där medarbetarna tydligt ser hur de bidrar till sin egen och verksamhetens utveckling. Det gör att de känner sig värdefulla, vilket skapar stor motivation och brett engagemang. Vår strategi är därför att kombinera coaching med struktur -och verksamhetsutveckling! Det är ett mycket effektivt sätt att skapa ägarskap och ta din verksamheten till nästa nivå!

Coachning som ledarstil skapar genomförandekraft!
Om du förväntar dig stort engagemang och framåtlut från dina medarbetare, så måste du också veta vad som driver och motiverar dem. Därför jobbar vi aktivt med att skapa coachande förhållningssätt i organisationer.

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå sina mål.

På ProPulsion agerar vi lika mycket coacher som konsulter och ledare. Vi lyssnar in medarbetarnas förutsättningar och skapar individuella handlingsplaner i linje med organisationens mål. Det skapar framåtvilja, eget ansvarstagande, trygga och stolta medarbetare, som känner att de aktivt bidrar och presterar väl på jobbet.

När dina medarbetare presterar till sin fulla potential får organisationen en stor genomförandekraft. Det är din nyckel till framgång! Vi hjälper dig på vägen.

- Monika Johansson, VD ProPulsion