Mål & styrning

Att mäta är som att ha en gps på din bil som visar om du är på rätt väg eller om du håller på att köra vilse

Det ligger en viss sanning i formuleringen ”What gets measured gets done”. Därför är det viktigt att hitta rätt mätetal och säkerställa en balanserad uppföljning av vad som åstadkoms i er organisation. Nyckeltalen visar på organisationens styrkor och svagheter. Att mäta blir ett sätt att veta vad man ska arbeta med och en indikation på om man är på rätt väg eller inte, mot visionen och realiseringen av strategin.

Mätningar kan ske på många olika sätt, allt från automatiska mätningar till mer kvalitativa mätningar via exempelvis intervjuer. Att mäta är basen, men det är viktigt att mätresultaten analyseras och att man agerar utifrån de resultat som då visas upp. Vi hjälper din organisation att hitta rätt mätetal, följa upp och utvärdera resultaten och föreslå rätt väg framåt.