Affärsmodeller

Affärsmodeller kopplar samman strategierna med strukturen

En affärsmodell är en konceptuell beskrivning av hur en verksamhet är tänkt att fungera och hur den skapar värde för kunden. Ett företag kan använda sig av en eller flera affärsmodeller, oftast beroende på vilka produkter och tjänster som tillhandahålls.

Vi jobbar med alla dimensioner när vi designar eller genomlyser din affärsmodell. Vi utgår från värdeerbjudandet för kunden och tar det vidare till hur intäkter kommer in till företaget. När detta är genomarbetat tittar vi på bakomliggande strukturer, såsom , hur varor och tjänster produceras, IT och organisation.

Konsten är att se helheten och visualisera det på ett enkelt sätt. Vi hjälper er att förstå och se verksamheten från olika perspektiv så att en optimal affärsmodell etableras.

randy-fath-GDLdU80UDko-unsplash