Processer

Processerna gör din verksamhet unik!

Varför ska man överhuvudtaget fokusera på att kartlägga och effektivisera processer?
Vi kan alla åstadkomma ett resultat genom att göra det på olika sätt. Men det är just hurvi väljer att göra detta som gör din verksamhet unik på marknaden! Hur ni jobbar beskrivs i era processer. De har stor bäring på om er verksamhet håller rätt kvalitet, arbetar effektivt och har nöjda kunder, dvs hur framgångsrika ni är. Därför är det av oerhört stor vikt att både beskriva kritiska processer i verksamheten, men också att göra det på ”rätt sätt” anpassat till er företagskultur. Ibland behövs lätta flexibla processer som tillåter stor frihet och ibland krävs betydligt mer noggrann styrning. Vi analyserar just ditt behov och guidar dig hela vägen till att bygga rätt struktur som främjar utveckling, innovation, effektivitet och värdeskapande.

Vi har många års erfarenhet av att bygga både enstaka processer eller hela ledningssystem och även för att förbereda verksamheter inför ISO-certifieringar.

"Alla verksamheter har i princip tillgång till samma material och personer. Ju bättre och effektivare processerna är -desto större möjligheter har ni att vara framgångsrika. "
Ola Lindskog
Senior verksamhetsutvecklare
chris-ried-bN5XdU-bap4-unsplash

Automatisera processer

Med rätt verktyg kan vissa av din verksamhets processer förvandlas till enkla och användarvänliga applikationer, som minimerar antalet steg och placerar rätt data på rätt plats vid rätt tidpunkt. Kunskap och instruktioner kan byggas in i flödena. Detta ökar både kvalité och minskar personberoende.

Vi jobbar med partnerverktyg och kan hjälpa er att optimera era affärsflöden genom att skapa automatiserade processer.